Βιβλιοθήκη > Εισηγήσεις > Η επιθυμία η εικόνα και φαντασίωση στο όνειρο - Σελίδα 5

Η επιθυμία η εικόνα και φαντασίωση στο όνειρο - Σελίδα 5

Ευρετήριο Άρθρου
Η επιθυμία η εικόνα και φαντασίωση στο όνειρο
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Όλες οι Σελίδες

                                     Όνειρο και ονειροπόληση

            

       Ο Freud δίνει μια πλήρη αναλογία μεταξύ του ονείρου και των ονειροπολήσεων, θεωρώντας μάλιστα τις δεύτερες(συνειδητές η ασυνείδητες,) πυρήνες και πρότυπα [48]τόσο των ονείρων όσο και των συμπτωμάτων:[49] Για τις ονειροπολήσεις έλεγε ότι, όπως το όνειρο, χρησιμοποιούν τον χρόνο με τον ίδιο τρόπο, είναι στον ενεστώτα, αλλά, αντιθέτως από το όνειρο, δεν υπάρχει εκεί μεταμόρφωση σε εικόνα.[50] Στην ονειροπόληση ο ορίζοντας είναι υπαρκτός, ο ονειροπόλος '' βλέπει που αυτό οδηγεί'' όσον αφορά το άγχος και τη δυσαρέσκεια. Στις ονειροπολήσεις, αν και οι ψυχικές εικόνες είναι παρούσες απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της παθητικότητας και η συνυφασμένη με αυτή αίσθηση πραγματικότητας.Οι αισθήσεις κατά τη διάρκεια της ονειροπόλησης τροφοδοτούν εικόνες που είναι ταυτόχρονα σημεία διαφυγής σε περίπτωση αποτυχίας του σεναρίου να εξασφαλίσει ικανοποίηση.Ο μεγαλύτερος έλεγχος της συνέχειας των παραστάσεων, αν και εξυπηρετεί αμεσότερα την επίτευξη ικανοποίησης,στο βαθμό που η ικανοποίηση αυτή επιλέγεται χάνει σε ένταση.[51] Αντίθετα με την ιδέα του Sartre ''η φαντασία δεν φουσκώνει από μόνη της'' και δεν ''της λείπει η παθητικότητα που κάνει τον πλούτο των συναισθημάτων''.[52]Θα πρέπει όμως να της εκχωρήσουμε την δυνατότητα να αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τη δυσαρέσκεια αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κραυγαλέες αποτυχίες.Οι εικόνες που επιβάλλονται στη σκέψη του νοητικού αυτοματισμού στη ψύχωση και αυτές της σκηνής του ατυχήματος στην τραυματική νεύρωση αποτελούν εξαίρετα παραδείγματα.Ας σημειώσουμε και πάλι ότι ακόμη και η εικόνα του ονείρου έχει σημείο διαφυγής, εξ' ου και η αίσθηση απόσυρσης που μπορεί να έχει ο ονειρευομενος σε αφυπνλησεις που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αποπροσωποιητικές.Έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των θέσεων του υποκειμένου στις στιγμές που ο ονειρευόμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το πραγματικό αλλά δεν καταφέρνει μέσω των διεργασιών που περιγράψαμε παραπάνω να δημιουργήσει τις απαραίτητες ταυτίσεις μέσα στη σκηνή του ονείρου-προβάλλοντας έτσι αλλού το συναίσθημα.Έτσι, με άγχος ,διχάζεται μεταξύ του κοιμισμένου και αφυπνισμένου εαυτού του.Πολλές φορές ένας σύντομος τέτοιος διχασμός αρκεί για να συνεχιστεί το όνειρο.Ένας πιο συνεχής τέτοιος διχασμός είναι οι εμπειρίες διαυγούς ονείρου.

                                           Συμπεράσματα.

     Η ανάπτυξη που κάνει ο Freud της θέσης του ότι το όνειρο είναι η εκπλήρωση μιας επιθυμίας και τα αδιέξοδα τα οποία σημειώνει ότι έχει συναντήσει μας απομάκρυναν από κάθε απλοποίηση του τύπου ''το όνειρο είναι εικόνα ικανοποίηση μιας ανάγκης ή σενάριο που ικανοποιεί μια ευχή''- εκτός και αν θεωρήσουμε ως τέτοια τη διάθεση για ύπνο. Ο Freud είχε εντοπίσει, ήδη από την Traumdeutung, μια λειτουργία του ονείρου ως ψυχική σύνδεση διεγέρσεων ,-και ως εκ τούτου (μπορούμε να το συμπεράνουμε) αντιτραυματική-,αλλά δεν ανέπτυξε αυτό το σημείο της θεωρίας.

     Στην ονειροπόληση είχε εντοπίσει, παρά τις σημαντικές αναλογίες που έβρισκε ότι έχουν με το όνειρο,μια πιο σημαντική θέση όσον αφορά τη δημιουργία συμπτωμάτων, δηλαδή ένα ρόλο πιο σημαντικό για τη μη ενύπνιο ζωή.Ενώ όσον αφορά πάντα τις ονειροπολήσεις θεώρησε σημαντικό το ρόλο τους στη δημιουργία των ονείρων ,δεν ανέπτυξε καθόλου το ρόλο της ασυνείδητης φαντασίωσης στο όνειρο, θεωρώντας σε κάποιο βαθμό μάλιστα τη διεργασία της ως αντίθετη από αυτή του ονείρου.[53]

Ο Lacan θεώρησε ότι, ως εκπλήρωση επιθυμίας , ο Freud δεν υποστήριζε ότι το όνειρο είναι φαντασίωση που ικανοποιεί μια ευχή.Η ασυνείδητη φαντασίωση συμμετέχει στη διεργασία του ονείρου και ο ρόλος της είναι διαφορετικός από αυτόν των ''φαντασιώσεων τύπου ονειροπόλησης'' συνειδητών η ασυνείδητων . Αφορά το αίνιγμα της επιθυμίας του Αλλού και της απόλαυσής του.Το όνειρο είναι μια κρυπτογράφηση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ψυχική σύνδεση των διεγέρσεων για την οποία μιλούσε ο Freud. Το άγχος και η αφύπνιση επέρχεται στο σημείο που το ασυνείδητο αδυνατεί να κρυπτογραφήσει Η αφύπνιση έχει να κάνει με το πραγματικό που ο Lacan ορίζει ως αδύνατο.

   Η σεναριακή ικανοποίηση   ευχών στο όνειρο και κατ' αρχήν αυτής της συνέχισης του ύπνου γίνεται ένθεν των πλαισίων αυτής της κρυπτογράφησης Πολύ συχνά πρόκειται για ένα σενάριο ικανοποίησης μιας ευχής που αφορά μια προσυνειδητη ή συνειδητή σκέψη,[54] μια ονειροπόληση.Η δευτερογενής επεξεργασία , όπως την όρισε ο Freud έχει συχνά τον πρώτο ρόλο σε τέτοιου είδους ονειρικά σενάρια.Θα λέγαμε ότι είναι η ονειροπόληση που συνδέεται, ακόμη περισσότερο από το όνειρο, με τις ευχές.Η συχνότητα με την οποία απαντάται η ευκτική στις λανθάνουσες σκέψεις του ονείρου είναι αξιοσημείωτη.Σχετίζεται άραγε με το γεγονός ότι τα απωθημένα σημαίνοντα της επιθυμίας επανέρχονται μέσα στα αιτήματα του υποκειμένου και του άλλου;¨Ένα αίτημα έκφράζει συχνά ένα θέλημα,αλλά το νευρωτικό αίτημα μας δείχνει πόσο συχνά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Κάποιες φορές το όνειρο ικανοποιεί την ευχή κάποιου άλλου.Ή μπορεί να δώσει κάποια ερμηνεία σε κάποιο αίτημά του άλλου, όπως το παρατήρησε ο Lacan.[55]Συχνά η διατύπωση μιας ευχής εκφράζεται όπως ο Freud το παρατήρησε επανειλημμένα για τα όνειρα τιμωρίας η αυτά που χρησιμοποιούν επώδυνα ημερήσια κατάλοιπα μέσω αυτού που απαγορεύει την ικανοποίηση.[56]Η διατύπωση με αυτόν τον, στα αγχώδη αυτά όνειρα, ισοδυναμεί με εκπλήρωση. Μπορούμε να πούμε ότι η επιθυμία στο όνειρο εκφράζεται συχνά μεσω μιας ευχής και των εμποδίων στην ικανοποίηση της η και μόνον αυτών των εμποδίων στην περίπτωση των ονείρων τιμωρίας.Αλλά το όνειρο αφορά την απ-αγόρευση με τρόπο ακόμη πιο κεντρικό στο βαθμό που η επιθυμία εκφράζεται πάντα ως απ-αγορευμενη, τα σημαίνοντα της, αντί να παραπέμπουν σε ένα σημαινόμενο που θα προσδιόριζε ένα αντικείμενο,παραπέμπουν σε ένα σημαίνον που λείπει από την αλυσίδα της ομίλιας, το φαλλό,''το οποίο είναι ένα σημαίνον ιδιαίτερα εξουσιοδοτημένο όσον αφορά τη σχέση του υποκειμένου με το σημαίνον'' όπως λέει ο Lacan.[57]

     Η εικόνα στο όνειρο,ακραία ανθρωπομορφική, εκτός από το να επιτρέπει τη διατύπωση της φαντασίωσης, μέσω ''της σύνταξης'' των εικονιζόμενων σωμάτων, αποτελεί παράδοξη σχέση τόσο με την ενόρμηση και την ενότητα [58] όσο και στην ατέλειωτη διατύπωση νοημάτων που ο Freud είχε διακρίνει στον ομφαλό του ονείρου.

     Το γράμμα παρουσιάζει την ίδια παραδοξότητα, καλλιγραφία μη αναγνώσιμη και συμμετοχή, χωρίς τέλος, στη δημιουργία νοήματος.[1] ''Esquisse d une psychologie scientifique'' in ''La naissance de la psychanalyse'',Paris,PUF,1991,σελ.356.

[2] Γράμμα στον Fliess της 3-10-98,in Ibid,σελ.218.

[3] ''Η ερμηνεία των ονείρων'' S.Freud,μετάφραση Λευτέρης Αναγνώστου,Εκδόσεις Επίκουρος,Αθήνα,1995,σελ.157.

[4] ''Sur le rêve'',Paris, Editions Galimard,1988,σελ.72.

[5] ''Au -delà du principe de plaisir'',in ''Essais de psychanalyse'',Paris,PBP Payot,1981,σελ.75.

[6] Ibid,σελ.78.

[7] ''Révision de la doctrine du rêve'' in ''Oeuvres Complètes'' τομος XIX,Paris,PUF,1995,σελ,111.

[8] ''H ερμηνεία…..'' O.π.σελ.502.

[9] Ibid.σελ 522 και 523.

[10] ''Esquisse ……."Ο.π. σελ.344.

[11] ''Η ερμηνεία….''Ο.π. σελ.446.

[12] Ibid.σελ.478.

[13] Ιbid σελ.478,483,και 487.

[14] Ibid σελ.495.

[15] "Le moi dans la théorie de Freud et la technique de la psychanalyse'',Paris,Editions du Seuil,1978,σελ.195.

[16] ''Le desir et son interpretation'' σεμινάριο που δεν έχει εκδοθει,συνεδρια της 3-12-58.

[17] ''Les quatres concepts fondementaux de la psychanalyse''Paris,Editions du Seuil,1973,σελ.58. Βλ.επίσης τη μετάφραση της Ανδρομάχης Σκαρπαλέζου του σεμιναρίου αυτού στις εκδόσεις Ράππα.

[18] ''La vérité parle ,le savoir écrit'' in littoral n 2 ,Eres,octobre 1981.

[19] Οι εικόνες αυτές είναι αμιγή μνημονικά ίχνη.Ίσως ο φροϋδικός όρος αναπαράσταση πράγματος (Objektvorstellung, Dingvorstellung,Sachvorstellung) ταιριάζει σε αυτού του τύπου τις παραστάσεις.Θα επανελθουμε στο σημείο αυτό όταν ασχοληθούμε παρακάτω ειδικότερα με την εικόνα του ονείρου.

[20] ''Η ερμηνεία…..''O.π.σελ.135.

[21] ''Le moi……..''O.π.σελ. 158..

[22] Ο.π. συνεδρια της10-12-58.

[23] ''Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques'' in ''Résultats, idées problèmes I ,Paris,PUF,1984,σελ.142 και143.

[24] Ο.π.συνεδρίες της 26-11-58,10-12-58,17-12-58,7-1-59, και 14-1-59.

[25] .Όπως γράφει η Gisele Chaboudez ''τα ημερήσια κατάλοιπα μπορούν να περιέχουν την αναφορά η την ανάδυση ,ενδεχόμενη πηγή άγχους , της επιθυμίας του Άλλου. Εμφανίζεται κυρίως πέραν ενός αιτήματος, μιας δωρεάς η μιας άρνησης, μιας απαγόρευσης, η μιας στέρησης. Αναδύεται απότομα ύστερα από εγκατάλειψη, απώλεια, η απειλή.'' in ''L' Equation des rêves et leur déchifrage psychanalytique'',Paris,Editions Denoel,2000,σελ 71.

[26] Ο Freud άλλωστε γράφει '' Ή μια συνήθως καταπιεζμένη ενορμητική διακίνηση (μια ασυνείδητη επιθυμία) βρίσκει, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αρκετή δύναμη για να επιβληθεί στο εγώ η μια τάση που παραμένει από την κατάσταση εγήγορσης, μια σειρά προσυνειδητών σκέψεων με όλες τις συγκρούσεις που σέρνει πίσω της, υφίσταται, κατά τη διάρκεια του ύπνου μια ενίσχυση από ένα ασυνείδητο στοιχείο'' ιn ''Abrege de psychanalyse'',Paris,PUF,1998, σελ.29.

Επίσης στην Traudeutung για τα ημερήσια κατάλοιπα.΄΄είναι αυτά προφανώς που διαταράσουν τον ύπνο, και καθόλου το όνειρο το οποίο προσπαθεί να τον προστατεύσει.''Ο.π.σελ.480.

[27] Όπως λεει στο σεμινάριο που ο τίτλος του είναι λογοπαίγνιο και ως τέτοιο δύσκολο να μεταφερθεί στα ελληνικά,''Les non-dupes errent'', ''αυτό το όριο είναι ακριβώς η στιγμή που αυτό φτάνει στο νόημα. Δηλαδή το νόημα είναι τελικά αρκετά βραχύ. Δεν είναι τριάντα έξι νοήματα που ανακαλύπτουμε στο ασυνείδητο. Είναι το σεξουαλικό νόημα δηλαδή το νόημα-μη-νόημα, το νόημα όπου αποτυγχάνει αυτό Verhältnis(ο συσχετισμός).Η Beziehung(η σχέση),έχει να κάνει με αυτό το ότι δεν υπάρχει sexuales Verhältnis, ότι η Verhältnis ως δυνάμενη να εγγράφει, αυτά τα μαθήμια, αυτό αποτυγχάνει παντα. Και είναι ακριβώς για αυτό που υπάρχει ένα σημείο όπου το όνειρο ξεφουσκώνει, δηλαδή σταματάμε να ονειρευόμαστε και ο ύπνος μένει στο έλεος (abri) της απόλαυσης''.Δανείζομαi το νεολογισμό ''μαθήμιο'' από το Βλάση Σκολιδη για τη μετάφραση του επίσης νεολογικού ''mathème'' του Lacan.

[28]''Αυτό συμπεραίνεται από τη θεωρία που ο Freud μας δίνει για το ναρκισσισμό ,στο βαθμό που αυτό το πλαίσιο εισάγει αυτό το κάτι αδιέξοδο το οποίο χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και ειδικότερα τις λιβιδινικές σχέσεις του υποκειμένου. Η Verliebtheit (ερωτοληψία σ.τ.μ.) είναι βασικά ναρκισσιστική. Όσον αφορά το λιβιδινικό επίπεδο , το αντικείμενο δεν γίνεται αντιληπτό παρά δια μέσου του φίλτρου(grille) της ναρκισσιστικής σχέσης''.''Le moi dans……''O.π.σελ.199.

[29] "Η ερμηνεία……''O.π.σελ.116.

[30] Ούτως ώστε, όπως λέει ο Lacan:''Το πρώτο τμήμα του ονείρου καταλήγει στην ανάδυση της τρομακτικής εικόνας,αγχωτικής,αυτής της αληθινής κεφαλής Mέδουσας,στην αποκάλυψη αυτού του στην κυριολεξία μη δυνάμενου να λεχθεί,το βάθος αυτού του λαιμού, με την περίπλοκη απροσδιόριστη μορφή, που αποτελεί τόσο το κατ εξοχήν πρωτογενές αντικείμενο την άβυσσο του γυναικείου οργάνου από όπου βγαίνει κάθε ζωή,όσο και την άβυσσο του στόματος,όπου τα πάντα είναι καταβροχθισμένα, όπως και την εικόνα του θανάτου όπου όλα τελείωνουν''………..

ιn ''Le moi dans…'' Ο.π.σελ.196.

[31] Ο.π.σελ 37 και επόμενες.Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο κείμενο αυτό για λεπτομέρειες όσον αφορά τη διεργασία μεταφοράς και μετωνυμίας στο όνειρο αυτό.

[32] Δεν εξαντλούμε την απαρίθμηση των αντιπροσωπεύσεων.Κάτι τέτοιο θα ήταν εκτός του αντικειμένου του παρόντος άρθρου.Αξιοσημείωτη η παρατήρηση της G.Chaboudez πάνω, στην σύγχρονη του ονείρου αυτού, εγκυμοσύνη της Μάρθας Freud και της εγγύτητας, στα γερμανικά, των λέξεων εκσερμάτιση(Ausspritzung) και ένεση(Einspritzung) Ο.π.σελ53.

[33] Lösung στα γερμανικά και για τα δύο

[34] Για λεπτομέρειες βλ.Carlo Bonomi ''Le rêve d' Irma .le corps,la parole,la faute'' in Cliniques méditererranéennes 1997 No53-54

[35] Ο όρος φαντασίωση στον Freud καλύπτει ένα ευρύ εννοιολογικό φάσμα για αυτό παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο άρθρο του ''Χτυπούν ένα παιδί''.Ανεκδοτικά θα αναφέρουμε μία φράση του Freud στο χειρόγραφο Μ που συνόδευε ένα γράμμα στον Fliess(25-5-1897)''Oι φαντασιώσεις διαμορφώνονται από μία διαδικασία ένωσης και παραμόρφωσης ανάλογης με την αποσύνθεση ενός χημικού σώματος όταν συνδυάζεται με ένα άλλο.''

[36]Για την ασυνείδητη φαντασίωση ο Μ.Ritter γράφει μεταξύ άλλων.''Θα επρόκειτο λοιπόν για μία εικόνα η οποία ………..θα είχε το παράδοξο να είναι μη κατοπτρική, δηλαδή να είναι αποκλεισμένη από την κατοπτρική εικόνα στην οποία το υποκείμενο αναγνωρίζει τον εαυτό του. In ''La contrainte de l'Ebenbild.''Apertura Vol.5.σελ.10

[37] Όπως λεει ο Lacan στο σεμινάριο ΙΙ.''To όνειρο είναι κάτι το συνειδητό.Αυτή η φαντασιακή αναλαμπή ,αυτές οι κινούμενες εικόνες,ιδού αυτό που είναι εντελώς της ίδιας τάξης με αυτή την απατηλή πλευρά της εικόνας στην οποία επιμένουμε όσον αφορά την διαμόρφωση του εγώ.Το όνειρο μοιάζει πολύ με την ανάγνωση μέσα στον καθρέφτη ,μαντική μέθοδος από τις πιο παλιές , η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην τεχνική της ύπνωσης.Γοητεύοντας τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη, κατά προτίμηση ένα καθρέπτη όπως ήτανε πάντα,από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι μια σχετικά πρόσφατα εποχή, πιο σκοτεινό παρά φωτεινό, έναν καθρέφτη από γυαλισμένο μέτάλλο, το υποκείμενο μπορεί να καταφέρει να αποκαλύψει στον ίδιο τον εαυτό του πολλά στοιχεία των εικονοφαντασιακών του καθηλώσεων.''Ο.π.σελ75

[38] ''Les quatres concepts……''O.π.σελ.72.

[39] Sartre ''L'imaginaire'',Editions Galimard,coll.folio,1986.σελ.323.

[40] Βλ.''Esquisse pour……'' in ''La naissance de la psychanalyse''Ο.π.σελ.348.

[41] "Le désir ………."συνεδρία της 12-11-58.

[42] Αλλωστε το στάδιο REM του ύπνου κατά τη διάρκεια του οποίου δημιουργούντε κατά κύριο λόγο τα όνειρα, συνοδεύεται από πλήρη μυική χάλαση.

[43] Eιδαμε προηγουμένως την φαντασίωση να αποτελεί ένα άλλο τύπο απάντησης ,σχετικό βέβαια με αυτόν γιατι άλλωστε τον προυποθετει. Η φαντασίωση θα αποτελούσε απάντηση στο ερώτημα τι με θέλει ο Άλλος γιατί προϋποθέτει μια εγγραφή στον τόπο του Άλλου.βλ. Philippe Julien''La vérité….''O.π.σελ.118.

[44] in ''manifestes mediologiques'',Editions Gallimard,1994,σελ.181.

[45] ''La logique du signifiant'' in ''Les mathématiques impertinentes de Lacan'' Journées d' étude Cahiers de l' association freudienne internationale, σελ.95.

[46] Ο Freud στην αρχή του κεφαλαίου της ερμηνείας των ονείρων πάνω στη διεργασία του ονείρου (Traumarbeit) λέει ότι το έκδηλο περιεχόμενο του ονείρου(Trauminhalt) πρέπει να μεταβιβαστεί (Übertrangung) διαδοχικά κατά την ανάλυσή του στις σκέψεις του ονείρου(Traumgedanken).Η χρήση του όρου Übertrangung μας φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπό το πρίσμα της αυτοανάλυσης του Freud από την ανάλυση των ονείρων του.Οι ιδιότητες της ονειρικής εικόνας όπως της περιγράψαμε παραπάνω προσφέρονται για επιπλέον συμπεράσματα όσον αφορά την αυτοανάλυση.Ο Freud έγραφε στην Traumdeutung''Γενικά τα όνειρά μου είναι λιγότερο πλούσια σε αισθητικά στοιχεία από ότι μου φαίνεται να είναι στους άλλους.''Δεν θα επεκταθούμε άλλο στο σημείο αυτό, κάτι τέτοιο υπερβαίνει τα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

[47] Βλ. σχετικά με το χαρακτηριστικό αυτό της ονειρικής εικόνας Charles Melman ''Nouvelles études sur l' incnscient'' séminaire1984-1985,publication de l'Association Freudienne σελ.128.

[48] ''Ιntroduction a psychanalyse'',PBP Payot, Paris,1992.σελ.351.

[49] Για τις ονειροπολήσεις γράφει πιο συγκεκριμένα.

''Η ψυχική εργασία εναύνεται από μία επίκαιρη εντύπωση, μια αφορμή μέσα στο παρόν, που ήταν σε θέση ν αφυπνίσει μια από τις μεγάλες επιθυμίες του προσώπου, από εκεί, ανατρέχει στην ανάμνηση ενός παλιότερου συνήθως βιώματος(erlebnis), κατά το οποίο εκείνη η επιθυμία είχε εκπληρωθεί,και δημιουργεί τώρα μία κατάσταση αναφερόμενη στο μέλλον η οποία παρίσταται ως εκπλήρωση εκείνης της επιθυμίας(…)Επομένως το παρελθόν το παρόν ,το μέλλον είναι ωσάν παρατεταγμένα στο νήμα της επιθυμίας που τα διατρέχει.''

[50] ''Η ερμηνεία…''Ο.π.σελ.465.

[51] Ειδαμε προηγουμενος την παθητικοτητα στις πρωτες σχεσεις του βρεφους να παιζει πρωταρχικο ρολο τοσο στην επιτευξη ικανοποιησης αλλα και αγχους.

[52]Ο.π.σελ.269.

[53] ''Σε σύγκριση με το όνειρο ,ο μύθος και οι φαντασιώσεις είναι παρανοειδείς ;αποσυνθέτουν αντι να συμπυκνώνουν και,για αυτό το λόγο περιέχουν συχνά διπλότυπα…''L' introduction de la psychanalyse aux Etats Unis autour de James Jackson Putman, βιβλίο που περιέχει γράμματα του Freud,Paris,Editions Galimard,1978,σελ.17.

[54] Η αποενοχοποίηση στο όνειρο της ένεσης της Ιρμας είναι, όπως το έχουν σημειώσει διάφοροι συγγραφείς, μίας τέτοια.

[55] "La direction de la cure''Ecrits,Editions du Seuil,1966,σελ.630-633.

[56] Αλλωστε και στις ονειροπολήσεις το σενάριο τείνει,προκειμένου να είναι αληθοφανές και ικανοποιητικό να συμπεριλαμβάνει τα υποτιθέμενα κωλλύματα για την επίτευξη ενός στόχου, ''βρίσκοντας λύσεις'' σε αυτά.

[57] ''Le désir et…….''Ο.π.συνεδρια της 12-11-58.

[58] Θα λεγαμε στη συνείδηση.

e-max.it: your social media marketing partner


French (Fr)Greek