Δραστηριότητες > Σεμινάρια > ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 - 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 - 2017

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σεπτέμβριος  2016 – Ιούνιος 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σάββατο 24

Ημερίδα:  ''Ο βορρόμειος κόμβος με τρεις και τέσσερις δακτυλίους''.

Ομιλητής: Christian Centner.

 1ο μέρος 10.30-13.00,  διάλειμμα-μικρό γεύμα,  2ο μέρος 14.30-16.00

Τόπος διεξαγωγής: ΕΠΙΨΥ.  Σωρανού του Εφεσίου 2,  Παπάγου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Πέμπτη 13

Ψυχανάλυση και παιδιατρική.

Παρουσίαση: Γιώργος Μπούρας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πέμπτη 3

Το ζήτημα του χρόνου στην Ψυχανάλυση.

Παρουσίαση: Βέρα Παύλου.

Πέμπτη 10

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πέμπτη 1

Παρουσίαση του βιβλίου: ¨Η τρέλα Wittgenstein¨της Francoise Davoine (1ο μέρος ).

Παρουσίαση: Άγγελος Βουτσάς

Πέμπτη 15

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Πέμπτη 19

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

Πέμπτη 26

Παρουσίαση του βιβλίου: ¨Η τρέλα Wittgenstein¨της Francoise Davoine.(2ο μέρος)

Παρουσίαση: Άγγελος Βουτσάς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Πέμπτη 2

Ζακ Λακάν, Η επιθυμία και η ερμηνεία της . Σεμινάριο 1958 - 59.

Παρουσίαση: Νίκος Παυλάτος, Βέρα Ευτυχιάδου, Κατερίνα Γιωτοπούλου, Αννα Κακανάκη, Μαρία Ταλαρούγκα

Πέμπτη 9

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

Πέμπτη 16

Παρουσίαση του βιβλίου: ¨Η τρέλα Wittgenstein¨της Francoise Davoine.(3ο μέρος)

Παρουσίαση: Άγγελος Βουτσάς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πέμπτη 2                

Σχόλια πάνω στο XVII Σεμινάριο : ¨Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης¨

Παρουσίαση: Γρηγόρης Λεκάκης.

Πέμπτη 9              

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

Πέμπτη 23   

Παρουσίαση του βιβλίου: ¨Η τρέλα Wittgenstein¨της Francoise Davoine (4ο μέρος).

Παρουσίαση: Άγγελος Βουτσάς.

Πέμπτη 30

Ζακ Λακάν, Η επιθυμία και η ερμηνεία της . Σεμινάριο 1958 - 59.

Παρουσίαση: Νίκος Παυλάτος, Βέρα Ευτυχιάδου, Κατερίνα Γιωτοπούλου, Αννα Κακανάκη, Μαρία Ταλαρούγκα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Πέμπτη 6                

Σχόλια πάνω στο XVII Σεμινάριο : ¨Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης¨

Παρουσίαση: Γρηγόρης Λεκάκης.

ΜΑΙΟΣ 2017

Πέμπτη 4 

Σχόλια πάνω στο XVII Σεμινάριο : ¨Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης¨

Παρουσίαση: Γρηγόρης Λεκάκης.

Πέμπτη 11  

Γύρω από το R.S.I.

Παρουσίαση: Γιώργος Αρχαύλης, Γιάννης Δημόπουλος, Γιώργος Μπούρας.

Πέμπτη 18    

Ζακ Λακάν, Η επιθυμία και η ερμηνεία της . Σεμινάριο 1958 - 59.

Παρουσίαση: Νίκος Παυλάτος, Βέρα Ευτυχιάδου, Κατερίνα Γιωτοπούλου, Αννα Κακανάκη, Μαρία Ταλαρούγκα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Πέμπτη 1    

Σχόλια πάνω στο XVII Σεμινάριο : ¨Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης¨

Παρουσίαση: Γρηγόρης Λεκάκης.

         

Πέμπτη 8 

Ξαναδιαβάζοντας τον Bion μετά τον Lacan.

Παρουσίαση: Γιάννης Γκιάστας.

Πέμπτη 15

Παρουσίαση: Μαρία Καλεώδη.

           

Πέμπτη 22

Παρουσίαση: Καίτη Γαλανοπούλου.

 

Πέμπτη 15

Ζακ Λακάν, Η επιθυμία και η ερμηνεία της . Σεμινάριο 1958 - 59.

Παρουσίαση: Νίκος Παυλάτος

e-max.it: your social media marketing partner